PRAKTISCHE INFORMATIE

De school is open van 7.00u tot 18.15u en op woensdag tot 13.00u. De lessen beginnen stipt om 8.30u en eindigen om 15.00u, op woensdag om 12.05u. De leerlingen worden ten laatste 5 minuten vóór de aanvang van de lessen op school verwacht. Tijdens de middag tussen 12.05u en 13.05u is er middagspeeltijd en etenstijd voorzien.

Opvang

De Buitenschoolse KinderOpvang wordt georganiseerd door de gemeentelijke diensten. Het BKO maakt deel uit van Initiatief Buitenschoolse Opvang en staat mede onder toezicht van Kind&Gezin. De gemeente organiseert, voorziet personeel, centraliseert en int de ouderbijdrage.

- ’s Morgens vanaf 7.00u tot 8.15u.
- ’s Avonds van 15.15u tot 18.15u.

Op woensdagnamiddag worden de leerlingen om 12.45u per bus aan de school afgehaald en naar Spinibo Krokegem gebracht (opvang tot 18u is mogelijk) Deze opvang moet aangevraagd en gereserveerd worden in Spinibo. Info (02/532 03 09) en documenten op de gemeentelijke website www.asse.be.

Instapdata Kleuters

Op deze data kunnen kleuters dit schooljaar nog instappen in De Leerheide:

Maandag 6 januari 2020
Maandag 3 februari 2020
Maandag 2 maart 2020
Maandag 20 april 2020
Maandag 11 mei 2020
Maandag 25 mei 2020

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakanties

Herfstvakantie : 26 oktober 2019 t.e.m. 3 november 2019
Kerstvakantie : 21 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020
Krokusvakantie: 22 februari 2020 t.e.m. 1 maart 2020
Paasvakantie : 4 april 2020 t.e.m. 19 april 2020
Zomervakantie: 30 juni 2020 t.e.m. 31 augustus 2020

Vrije dagen

Vrijdag 31 januari 2020

Maandag 16 maart 2020

Woensdag 15 mei 2019
Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 22 mei 2020 (brugdag)
Maandag 1 juni 2020 (pinkstermaandag)

 

Pedagogische studiedagen

Donderdag 12 september 2019
Maandag 14 oktober 2019

Belangrijke data

3-daagse van 6e leerjaar: Woensdag 6 mei 2020 tot vrijdag 8 mei 2020

Inschrijvingen

Onze school werkt met een aanmeldingssysteem. We werken hiervoor samen met alle basisscholen in Asse. Bij de aanmelding zal u bevraagd worden naar enkele gegevens. Vul die eerlijk in, want bij foute informatie verliest u het recht op inschrijven dat u via de aanmeldingsprocedure verwerft. Alle informatie hierover vindt u in de informatie- brochure en op de website aanmelden.asse.be. Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefeenheid en voor kinderen van personeel. 

 

Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde leerlingen geordend met de criteria:

- 1e de schoolkeuze gemaakt door de ouders
- 2e afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school

Indien uw kind gunstig gerangschikt is, kan u met het toekenningsticket uw kind komen inschrijven. Indien uw kind niet gunstig gerangschikt is, dan kan u in de school een weigerings-document ophalen.

© 2020 De Leerheide Basisschool - Disclaimer - Privacy Policy