top of page

PRAKTISCHE INFORMATIE

De school is open van 7.00u tot 18.15u en op woensdag tot 13.00u. De lessen beginnen stipt om 8.30u en eindigen om 15.00u, op woensdag om 12.05u. De leerlingen worden ten laatste 5 minuten vóór de aanvang van de lessen op school verwacht. Tijdens de middag tussen 12.05u en 13.05u is er middagspeeltijd en etenstijd voorzien.

Opvang

De Buitenschoolse KinderOpvang wordt georganiseerd door de gemeentelijke diensten. Het BKO maakt deel uit van Initiatief Buitenschoolse Opvang en staat mede onder toezicht van Kind&Gezin. De gemeente organiseert, voorziet personeel, centraliseert en int de ouderbijdrage.

- ’s Morgens vanaf 7.00u tot 8.15u.
- ’s Avonds van 15.45u tot 18.15u.

Op woensdagnamiddag worden de leerlingen om 12.45u per bus aan de school afgehaald en naar Spinibo Krokegem gebracht (opvang tot 18u is mogelijk) Deze opvang moet aangevraagd en gereserveerd worden in Spinibo. Info (02/532 03 09) en documenten op de gemeentelijke website www.asse.be.

Instapdata Kleuters

Op deze data kunnen kleuters dit schooljaar nog instappen in De Leerheide:


Maandag 1 februari 2021
Maandag 22 februari 2021
Maandag 19 april 2021
Maandag 17 mei 2021

 

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakanties

Herfstvakantie : 2 november 2020 t.e.m. 8 november 2020
Kerstvakantie : 21 december 2020 t.e.m. 3 januari 2021
Krokusvakantie: 15 februari 2021 t.e.m. 21 februari 2021
Paasvakantie : 5 april 2021 t.e.m. 18 april 2021
Zomervakantie: 30 juni 2021 t.e.m. 31 augustus 2021

Vrije dagen

Vrijdag 27 januari 2021

Maandag 15 maart 2021

Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 22 mei 2021 (brugdag)
Maandag 24 mei 2021 (pinkstermaandag)

Woensdag 2 juni 2021
 

Pedagogische studiedagen

Maandag 14 september 2020
Woensdag 14 oktober 2020

Belangrijke data

Inschrijvingen

Onze school werkt met een aanmeldingssysteem. We werken hiervoor samen met alle basisscholen in Asse. Bij de aanmelding zal u bevraagd worden naar enkele gegevens. Vul die eerlijk in, want bij foute informatie verliest u het recht op inschrijven dat u via de aanmeldingsprocedure verwerft. Alle informatie hierover vindt u in de informatie- brochure en op de website aanmelden.asse.be. Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefeenheid en voor kinderen van personeel. 

 

Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde leerlingen geordend met de criteria:

- 1e de schoolkeuze gemaakt door de ouders
- 2e afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school

Indien uw kind gunstig gerangschikt is, kan u met het toekenningsticket uw kind komen inschrijven. Indien uw kind niet gunstig gerangschikt is, dan kan u in de school een weigerings-document ophalen.

bottom of page