SCHOOLBESTUUR

Wij bieden zowel kleuter- als lager onderwijs. Samen met de vrije lagere school De Kleine Wereld en de vrije kleuterschool ’t Pleintje maken we deel uit van de VZW ASCANUSINSTITUUT. Ons schoolbestuur is aangesloten bij het Vlaams verbond van het katholiek basisonderwijs.

Samen met de vrije basisscholen De Leertrommel (OpwiJk),De Knipoog (Mazenzele), De Lettertuin (Droeshout) en ’t Luikertje (Nijverseel) vormen wij de scholengemeenschap HOPSASA.

Ons schoolbestuur is samengesteld als volgt :

Voorzitter :

Hugo De Bauw

Leden van de Raad van Bestuur :

Karina Van den Broeck

François Wambacq

Jean-Marie Jacobs

Leden van de Algemene Vergadering :

Veerle Meesseman

Marc De Gendt

Pieter-Paul Sorgeloose

Anne De Ridder

Joris Verdickt